Dėkojame, kad lankotės ir naudojatės newcrush.com teikiamomis paslaugomis. Ši privatumo politika paaiškina kokią, kam ir kodėl mes renkame informaciją kai lankotės mūsų interneto svetainėje arba naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat, rasite išsamią informaciją kur Jūsų pateikta informacija yra naudojama. Mums duomenų apsauga yra svarbi, todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. 

PAGRINDAI

1. Sąvokos

Pateiktos sąvokos leis Jums lengviau ir paprasčiau suprasti šią privatumo politiką. Sakydami „mes“, „mūsų“, „newcrush.com“, „internetinis puslapis“, kalbame apie UAB „Bioklinika“ (Studentų g. 37, Kaunas, LT-51364, Įmonės kodas: 302434849, PVM kodas: LT100006439017, Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas – P6424, įregistravimo data - 2015-03-13.)

Sakydami „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Klientas“, „vartotojas“, „lankytojas“ kalbame apie registruotą mūsų internetinio puslapio naudotoją arba mūsų internetinio puslapio lankytoją, kuris nebūtinai yra užsiregistravęs. 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų paslaugomis. 

Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu mūsų siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio newcrush.com gauna ir tvarko asmens duomenis.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. 

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. 

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Trečiasis asmuo/šalis – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Ši privatumo politika taikoma taikoma newcrush.com. Teikdami paslaugas ir kaip apibūdinta išsamiau toliau pateiktoje informacijoje, mes galime rinkti asmeninę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankytoją. 

2. Sąlygos ir pakeitimai

Elektroninės ar kitokios šios privatumo politikos kopijos yra laikomos tikros, galiojančios, išsamios, autentiškos ir vykdytinos šios Privatumo Politikos kopijos, galiojusios atitinkamai ta data, kuria lankėtės mūsų internetinėje svetainėje.

Mes galime pakeisti šią privatumo politiką, šio puslapio apačioje nurodome pateiktos informacijos atnaujinimo datą. Visi pakeitimai įsigalioja iškarto nuo jų paskelbimo dienos ir apie juos mes informuojame Jus šioje interneto svetainėje ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, be to, raginame Jus pačius karts nuo karto patikrinti Privatumo Politikos pakeitimus, o Jūsų tolimesnį naudojimąsi mūsų interneto svetaine laikysime kaip sutikimą su mūsų Privatumo politika. 

3. Klausimai ir kiti interesai

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „Bioklinika“
Įmonės kodas: 302434849
Registracijos adresas: Studentų g. 37, Kaunas LT-51364
El. paštas: info@bioklinika.lt
Telefonas: +370 (37) 75 08 66

JŪSŲ INFORMACIJA

4. Kokius duomenis mes renkame?

 • Informacija, kurią pateikiate savo noru: kai užsiregistruojate mūsų svetainėje tiesiogiai arba pasinaudojant trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Google ir pan.), atsiunčiate mums elektroninį laišką, susisiekite su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram ir t.t.), konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl parduodamų produktų ir/ar teikiamų paslaugų, užsiprenumeruojate naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudojate komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, slapyvardis, fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bankinio pavedimo informacija. Taip pat ir detales, tokias kaip lytis, amžius, pareigos, gyvenamoji vieta, pirkimo istorija ir kita demografinė informacija.
 • Informaciją, kurią renkame automatiškai: kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mūsų internetinėje svetainėje mes renkame informaciją apie internetinės svetainės aplankytus puslapius ir kitą naršymo, veiklos istoriją ir statistiką. Tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba. Apie mūsų naudojamus slapukus ir kitas technologijas plačiau galite sužinoti Slapukų politikoje.
 • Informaciją, kurią gauname kai Jūs pasinaudojate mūsų paslaugomis: atlikdami užsakymą internetinėje svetainėje, Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, registracijos adresą ir pristatymo adresą, bankinio pavedimo informaciją, detales, tokias kaip lytis ir kita demografinę informaciją. Taip pat, užsiregistruodami mūsų internetinėje svetainėje, Jūs pateikiate savo elektroninį paštą, vardą, pavardę, ir nurodote savo gimimo datą, kuri mums reikalinga, jog žinotumėm, kad esate ne jaunesnis nei 18 metų ir turite teisę pagal LR įstatymus būti registruotas mūsų bendruomenės narys.
 • Slapukai: mes ir mūsų partneriai naudoja įvairias technologijas informacijos apie svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokio technologijos kaip slapukai arba panašaus pobūdžio technologijos, tokios kaip pikseliai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio lankytojus, todėl gaunama informacija mes negalime identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Mes savo internetinėje svetainėje naudojame savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdami užtikrinti internetinės svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint Jums parodyti kitose platformose (Google, Facebook, Instagram) parodyti specializuotus pasiūlymus Jums. Jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų internetinėje svetainėje esančius slapukus, informaciją rasite čia.

5. Kur mes naudojame jūsų duomenis?

 • Pardavimo sutarties su Jumis vykdymui: atlikus užsakymą arba pasinaudojus teikiamomis paslaugomis.
 • Sisteminių laiškų siuntimui: laiškai susiję su Jūsų užsakymu, privatumo politikos pakeitimą, informacija susijusia su elektroninės svetainės veikla, sisteminiai laiškai, susiję su vartotojo paskyra, atnaujinimus ir kita ne reklaminė informacija.
 • Komunikacijai su Jumis apie Jūsų paskyrą, užsakymus ir teikti klientų aptarnavimo paslaugai.
 • Apsaugoti Jūsų ir mūsų bei trečiųjų šalių teises ir privatumą.
 • Siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus: teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms kurioms privalome perduoti duomenis vadovaudamiesi teisėtais LR įstatymais.
 • Teikti Jums automatinius, specialializuotus pasiūlymus pagal Jūsų interesus, peržiūrėtus produktus ir naršymo istoriją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais: jeigu savanoriškai pateikiate savo elektroninį paštą užsiprenumeruodami naujienlaiškį, mes įtraukiame Jus į savo duomenų bazę ir nurodytu elektroniniu paštu kelis kartus per mėnesį siunčiame Jums specialius pasiūlymus, akcijas, naujienas ir kitą, mūsų manymu, naudingą informaciją. Taip pat, turėdami Jūsų elektroninį paštą savo duomenų bazėje, jei esate registruotas vartotojas ar darydami užsakymą jį įvedėte, tačiau užsakymo neatliko iki galo, mes Jums atsiųsime vienkartinį priminimą apie Jūsų paliktą krepšelį. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. 
 • Trečiųjų šalių paslaugų tiekimui: norint pristatyti Jums užsakytas prekes, mes naudojame trečiųjų šalių paslaugas pagal Jūsų pristatymo būdo pasirinkimą, todėl Jūsų pateiktus pristatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefonas, pateikiame atitinkamai įmonei, kuri naudoja Jūsų duomenis pagal jų privatumo politiką. Prenumeruodami naujienlaiškį Jūsų elektroninis paštas perduodamas naujienlaiškių siuntimo paslaugos tiekėjui. Jūsų bankinė informacija, pinigų pavedimai ir kita atsiskaitymo informacija ir perduodama naudojantis trečiųjų šalių paslauga, išskyrus tuos atvejus, kai pavedimą atliekate patys, prisijungę prie savo banko. Su kiekvienos įmonės, kuriai perduodame tam tikrus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų privatumo politiką galite susipažinti jų internetiniame puslapyje.

6. Kiek saugome Jūsų duomenis? 

Jūsų duomenys tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais surinktus Asmens duomenis 2 (dvejus) metus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

7. Jūsų teisės:

 • žinoti, kokius duomenys apie Jus sukaupti: gavus asmens prašymą pateikti, kokius duomenis esame apie jį sukaupę pateikiame per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dienos. Kiekvienas asmuo turi teisę sužinoti kokią informaciją esame sukaupę, prašyti ją koreaguoti ar ją ištrinti. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
 • atsisakyti, kad Jūsų informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais: mes neįpareigojame savo klientų gauti naujienlaiškius ar bet kokia kitą siunčiamą reklaminę informaciją, todėl laisva valia galite atsisakyti šios paslaugos prisijungę prie savo profilio arba kiekvieno gauto reklaminio laiško apačioje paspaudus interaktyvią nuorodą.
 • būti pamirštam: jeigu norite, kad duomenys sukaupti apie Jus būtų ištrinti, susisiekite su mumis elektroniniu paštu labas@newcrush.com, telefonu +370 618 88 860, užpildė internetinėje svetainėje esančią kontaktų formą arba kitomis priemonėmis ir pateikite prašymą. Jeigu LR teisės aktai nenumato kitaip, mes Jūsų teisėtu prašymu ištrinsime visus sukauptus duomenis apie Jus iš savo serverių ir informacinės sistemos per 4 kalendorines dienas. Jokio papildomo mokesčio už šią paslaugą nėra taikoma.
 • nesutikti: jūs galite nesutikti su mūsų privatumo politika, tačiau dėl tam tikrų mums reikalingų Jūsų būtinų duomenų sutarties vykdymui ir užtikrinant sklandų internetinės svetainės veikimą, mums Jūsų duomenys yra būtini, todėl jei nesutinkate su mūsų taisyklėmis, deja, negalime sudaryti su Jumis pardavimo sutarties ir suteikti mūsų siūlomas paslaugas.

8. Vieša informacija ir trečiųjų šalių tinklapiai/programėlės

 • Blogas ir komentarai newcrush.com svetainėje. Mes turime viešai prieinamą blogą ir komentarų skiltis, kuriuose Jūsų pateiktą informaciją ir asmens duomenis gali bet kas perskaityti ir rinkti. Jeigu Jūsų asmeninė informacija yra pateikta mūsų internetiniame puslapyje ir norite ją panaikinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo Politikoje arba šiame internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais. Jeigu negalėsime jų pašalinti, mes Jus informuosime kodėl to padaryti negalime.
 • Socialinių tinklų platformos ir susijusios programėlės. Mūsų internetiniame puslapyje yra integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu naudojate Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Jus, įrašyti Jūsų interneto naršyklėje slapuką, kad tinkamai funkcionuotu jų teikiamos paslaugos. Taip pat, mes vykdome veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudami su mumis ar siųsdami informacija naudojantis bet kuria platforma tai darote savo pačių riziką be lūkesčių į privatumą. Mes negalime kontroliuoti kitų šių platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Jūs vadovaujatės tų bendrovių privatumo politika. 
 • Nuorodos į trečiųjų šalių platformas. Mūsų internetinėje svetainėje gali būti nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame atidžiai perskaityti tų bendrovių privatumo politiką. 

9. Konkursai, žaidimai ir apklausos

Mes kartais organizuojame konkursus, žaidimus, apklausas ar kitas reklamas mūsų internetinėje svetainėje arba naudodamiesi socialinius tinklus (bendrai – „konkursai“). Dalyvavimas mūsų rengiamuose konkursuose yra visiškai savanoriškas. Mes galime paprašyti jūsų asmeninės informacijos, tokios kaip vardas, pavardė, adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, slapyvardžio arba kitokių detalių. Šią informaciją naudojame konkurso administravimui. Mes taip pat galime, išskyrus atvejus kai tai draudžia konkurso taisyklės arba įstatymai, naudoti pateiktą informaciją komunikacijai, su Jumis arba su Jūsų pasiūlytais žmonėmis, apie mūsų teikiamas paslaugas. Mes galime dalintis šia informacija su mūsų filialais ar kitais paslaugų tiekėjais atsižvelgiant į šios Privatumo Politikos taisykles. 

10. Elektroninio pašto turinys

Elektroninis paštas yra siunčiamas tarp tam tikrų serverių, kuomet jis keliauja internetu iki gavėjo. Pakeliui, serverių administratoriai gali matyti ir perskaityti Jūsų laiškus. Elektroninis paštas nėra konfidencialus bendravimo kanalas, todėl rekomenduojame juo nesiųsti konfidencialios informacijos. 

11. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

12. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūsų asmeninę informaciją archyvavimo tikslais saugome ne ilgiau nei 10 metų arba tol, kol turime laikytis teisinių įsipareigojimų, sprendžiame ginčus ir vykdome įsipareigojimus. Taip pat, norint užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir kitai neteisėtai veikai.  

13. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

TAISYKLĖS IR PIKTNAUDŽIAVIMAS

14. Pagrindinės taisyklės

Norėdami naudotis newcrush.com teikiamomis paslaugomis, jus turite:

 • būti ne jaunesnis nei aštuoniolikos (18) metų;
 • užpildyti registracijos formą, susikurti paskyrą naudojant trečiųjų šalių paslaugas, naudotis paslaugomis „svečio“ funckija;
 • sutikti su privatumo ir svetainės naudojimosi politika; taip pat
 • pateikti tikslią, išsamią ir naujausią kontaktinę informaciją.

Užsiregistruodami mūsų internetinėje svetainėje ar kitaip naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Mes neleidžiame paskyrų, kurių pagrindinis tikslas yra skatinti ir daryti žalą kitiems, skatinti diskriminaciją, neapykantą ar platinti įžeidžiantį turinį, todėl mes pasiliekame teisę sustabdyti Jūsų narystę mūsų internetinėje svetainėje, pašalinti Jūsų paskyrą arba kitaip uždrausti prisijungti prie mūsų internetinės svetainės. 

15. Pranešimas apie piktnaudžiavimą

Jei manote, kad kas nors pažeidžia šią Privatumo politiką ir svetainės naudojimosi taisykles, nedelsdami praneškite apie tai mums elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

ATSAKOMYBĖ

16. Atsakomybės apribojimas

Tiek kiek leidžia įstatymai, esate visiškai atsakingi už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl Jūsų naudojimosi mūsų interneto svetaine ir kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes ir mūsų komanda nebus atsakingi už bet kokią netiesioginę ar pasekminę žalą. 

Mes ir mūsų komanda neatsako už bet kokių reklamuotojų, susietų svetainių ar kitų narių elgesį.

SAUGUMAS

17. Pranešimas apie saugumo pažeidimą

Jei įvyko saugumo pažeidimas, kuris gali turėti įtakos Jums, mes pranešime apie pažeidimą ir pateiksime aprašymą kas nutiko. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Vykdome veiklą laikydamiesi LR įstatymų

Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2018-05-24